open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 11 al 17 de noviembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

17/11/2023

Extracto de la Resolución de 14 de noviembre de 2023 de la Secretaría de Estado de Energía por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 2024 a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/17/pdfs/BOE-B-2023-33941.pdf 
Publicat al BOE de 17-11-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente extracto.

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.- RESOLUCIÓ PRE/3861/2023, de 15 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al desenvolupament dels programes d'esport escolar 1, 2 i 3 (Gestió, PCEE i JEEC) del curs 2023-2024 (ref. BDNS 727405)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9043/1999856.pdf
Publicat al DOGC de 17-11-2023
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ ACC/3647/2023, de 12 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2024 per a la promoció, el foment i la comercialització de la Venda de Proximitat a Catalunya (ref. BDNS 708004)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9041/1999561.pdf
Publicat al DOGC de 15-11-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/3763/2023, de 6 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024 en relació amb la concessió de beques d'allotjament i manutenció a les persones beneficiàries del programa Eurodyssey a Catalunya (SOC - EURODYSSEY) (ref. 725584)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9039/1999141.pdf
Publicat al DOGC de 13-11-2023
El termini de presentació de sol·licituds comença el 8 de gener de 2024 a partir de les 9.00 hores i finalitza el 19 de setembre de 2025 a les 15.00 hores.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/3764/2023, de 30 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions en relació amb les actuacions de la Línia 2 del Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 1.000 habitants de Catalunya, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-MICROMUNICIPIS) (ref. BDNS 725148)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9039/1999135.pdf
Publicat al DOGC de 13-11-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/3777/2023, de 6 de novembre, per la qual es convoca l'ajut temporal excepcional destinat a les persones productores dels sectors boví, equí, cunícola, oví i cabrum de carn en extensiu i semiextensiu, i del boví, oví i cabrum de llet, l'apícola i l'apícola transhumant afectats per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna (ref. BDNS 725876)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9039/1999209.pdf
Publicat al DOGC de 13-11-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de set dies naturals que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/3779/2023, de 5 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 725874)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9039/1999251.pdf
Publicat al DOGC de 13-11-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ SLT/3648/2023, de 23 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions en l'àmbit de la salut de prevenció, l'atenció integral, la reducció de danys i la formació en l'àmbit de les drogodependències i les addiccions comportamentals (ref. BDNS 724007)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9039/1999211.pdf
Publicat al DOGC de 13-11-2023
El termini màxim de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3782/2023, de 2 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de cultura comunitària i de transformació social per al període 2024-2025 (ref. BDNS 725588)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9039/1999193.pdf
Publicat al DOGC de 13-11-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 14 al 29 novembre de 2023. El dia 29 de novembre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/3804/2023, de 8 de novembre, de convocatòria anticipada per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques al Centre de Conservació i Restauració i a la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya (ref. BDNS 726129)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9039/1999253.pdf
Publicat al DOGC de 13-11-2023
El període per presentar sol·licituds és del 14 al 28 de novembre de 2023, tots dos inclosos.

SOCIETAT ECONÒMICA BARCELONESA D'AMICS DEL PAÍS.- ANUNCI sobre convocatòria de beques de mobilitat, per fer una estada en centres de recerca i universitats estrangeres, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de la investigació i la docència de la universitat catalana
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9039/1999229.pdf
Publicat al DOGC de 13-11-2023
El termini ordinari de presentació serà fins 31.12.2023.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×