menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 13 al 19 de febrero de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas

19/02/2021

RESOLUCIÓ PRE/405/2021, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de la dissetena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, corresponent a l'any 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8345/1836846.pdf

Publicat al DOGC de 19-02-2021

La data límit per fer propostes és el 28 de maig de 2021.

RESOLUCIÓ SLT/421/2021, de 28 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions en l'àmbit de la salut per a la prevenció de la infecció per VIH/sida corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 549441).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8345/1836986.pdf

Publicat al DOGC de 19-02-2021

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ ARP/418/2021, de 10 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a 2021 (ref. BDNS 548625).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8345/1836950.pdf

Publicat al DOGC de 19-02-2021

El termini de presentació de sol·licituds de l'ajut és de 15 dies naturals, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS.- Convocatoria del XV Premio Francisco Cobos 2021 y Becas Eduardo Gallego 2021.

Por la Fundación Francisco Cobos, se convoca el XV Premio Francisco Cobos Convocatoria 2021, por importe de 50.000 euros, que se otorgará como reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias biomédicas, de un doctor de nacionalidad española, que esté desarrollando su investigación vinculado formalmente a una institución, universidad, hospital o centro de investigación público o privado radicado en España, y que haya realizado destacadas aportaciones de investigación biomédica en los cinco años anteriores. El campo de la biomedicina al que se refiere la convocatoria del Premio comprende tanto el enfoque experimental como el clínico.

Igualmente, se convocan dos Becas de 27.000 euros cada una, para doctores destacados en el campo de la biomedicina, de nacionalidad española, que hayan obtenido el doctorado después del 30 de octubre de 2011, que sean beneficiarios del último año de una ayuda de investigación institucional de excelencia y que destinen la Beca a asegurar la continuidad de su permanencia en su labor de investigación. El campo de la biomedicina al que se refiere la convocatoria de las Becas comprende tanto el enfoque experimental como el clínico.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-B-2021-7698.pdf

Publicat al BOE de 18-02-2021

El plazo para la presentación de candidaturas comienza el día 1 de marzo y finaliza el 16 de abril de 2021.

Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2021 del Instituto Cervantes por la que se convocan 44 becas de formación

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-B-2021-7475.pdf

Publicat al BOE de 17-02-2021

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ CLT/384/2021, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836514.pdf

Publicat al DOGC de 17-02-2021

El termini de presentació de les candidatures s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari  Oficial de la Generalitat de Catalunya i es tanca el 23 de març del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/344/2021, de 5 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats de les orquestres prioritàries per a la temporada 2020-2021 (ref. BDNS 548384).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836508.pdf

Publicat al DOGC de 17-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 18 de febrer al 4 de març del 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ PRE/376/2021, de 4 de febrer, per la qual s'obre convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de beques i d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder (modalitats 3 i 4) (ref. BDNS 537261).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8342/1836315.pdf

Publicat al DOGC de 16-02-2021

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ JUS/355/2021, de 10 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de les subvencions en matèria d'afers religiosos, per a actuacions realitzades l'any 2020 (ref. BDNS 547329).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8342/1836263.pdf

Publicat al DOGC de 16-02-2021

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari  Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Fundació Corachan.- ANUNCI sobre convocatòria de beques de formació per a alumnes d'infermeria, promoció 2017-2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8342/1836247.pdf

Publicat al DOGC de 16-02-2021

El termini per a la presentació de les sol.licituds de les beques serà l´acordat per cadascuna de les escoles universitàries.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (ref. BDNS 548602).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8341/1836027.pdf

Publicat al DOGC de 15-02-2021

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 12:00 hores del dia 22 de febrer de 2021.

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×