open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 17 al 23 de febrero de 2024

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden ser de interés para las personas colegiadas.

23/02/2024

Extracto de la Resolución de 19 de febrero de 2024 del Instituto Cervantes por la que se convocan 5 becas de formación y 1 beca de investigación del Instituto Cervantes

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/23/pdfs/BOE-B-2024-6170.pdf

Publicat al BOE de 23-02-2024

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 22 de febrero de 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se publica la convocatoria de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el organismo, para el año 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/23/pdfs/BOE-B-2024-6171.pdf

Publicat al BOE de 23-02-2024

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ ACC/478/2024, de 19 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2024 (ref. BDNS 744906)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9108/2014873.pdf

Publicat al DOGC de 23-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/452/2024, de 15 de febrer, per la qual es convoca la XI edició dels Premis Ruralapps, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 744531)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9107/2014720.pdf

Publicat al DOGC de 22-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos, que computa de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 19 de febrero de 2024 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba el procedimiento de concesión directa de ayudas, del año 2024, a «Proyectos de Colaboración Internacional».

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/21/pdfs/BOE-B-2024-6009.pdf

Publicat al BOE de 21-02-2024

El plazo de presentación de las propuestas será desde el 28 de febrero hasta el 12 de marzo de 2024 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

RESOLUCIÓ ACC/432/2024, de 15 de febrer, per la qual es convoca la XXIII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 744490)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9106/2014552.pdf

Publicat al BOE de 21-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos, que computen de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/433/2024, de 14 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions de projectes singulars cooperatius entre els agents de la cadena agroalimentària per a la creació o inici d'una nova activitat d'una xarxa de comercialització en línia i distribució en circuit curt de productes agroalimentaris al consumidor final i les activitats de la seva promoció realitzats en el període 2024-2026 (ref. BDNS 744193)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9106/2014428.pdf

Publicat al DOGC de 21-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies, que computen de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

RESOLUCIÓ ACC/435/2024, de 15 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada a l'ús d'abastament de poblacions mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 744190).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9106/2014520.pdf

Publicat al DOGC de 21-02-2024

El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de març de 2024.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/398/2024, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura (ref. BDNS 744067).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9106/2014566.pdf

Publicat al DOGC de 21-02-2024

El període per a presentar sol·licituds és del 22 de febrer al 13 de març del 2024, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/399/2024, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització de premis, concursos i gales d'inauguració de temporada que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura (ref. BDNS 744071).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9106/2014560.pdf

Publicat al DOGC de 21-02-2024

El període per a presentar sol·licituds és del 22 de febrer al 13 de març del 2024, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 14 de febrero de 2024 de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/20/pdfs/BOE-B-2024-5893.pdf

Publicat al BOE de 20-02-2024

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ ACC/422/2024, de 14 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al període de 2024 (ref. BDNS 744192).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9105/2014329.pdf

Publicat al DOGC de 20-02-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Orden 13 de febrero de 2024, por la que se convoca el Premio "Alimentos de España, año 2024"

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/17/pdfs/BOE-B-2024-5576.pdf

Publicat al BOE de 17-02-2024

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de su publicación el extracto de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado" hasta el 25 de marzo de 2024, inclusive.

Extracto de la Resolución de 15 de Febrero de 2024, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se convocan becas de formación de la Agencia

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/17/pdfs/BOE-B-2024-5588.pdf

Publicat al BOE de 17-02-2024

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de la presente convocatoria.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/418/2024, de 15 de febrer, per la qual s'obre el termini de presentació de sol·licituds previst en la Resolució REU/4220/2023, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, per a l'any 2024 (ref. BDNS 732515).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9104/2014084.pdf

Publicat al DOGC de 17-02-2024

Obrir el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència previst a la Resolució REU/4220/2023, de 4 de desembre, el proper dijous dia 22 de febrer de 2024, a les 9:00h (hora local de Barcelona) i tancar el termini de presentació de sol·licituds, el dia 26 de febrer de 2024, a les 14:00h (hora local de Barcelona).

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/375/2024, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a esdeveniments d'arts visuals d'alt interès cultural i de caràcter estratègic (ref. BDNS 743556).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9104/2014150.pdf

Publicat al DOGC de 19-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 20 de febrer al 14 de març de 2024, ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/401/2024, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries (ref. BDNS 742542).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9104/2014060.pdf

Publicat al DOGC de 19-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 20 de febrer al 5 de març de 2024, tots dos inclosos.

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×