open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 23 al 29 de julio de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

29/07/2022

Extracto de la Orden Ministerial 46/2022, de 15 de julio, por la que se convoca el Premio José Francisco de Querol y Lombardero de los Premios Defensa 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-B-2022-23956.pdf 
Publicat al BOE de 29-07-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ ACC/2400/2022, de 25 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries de fruita dolça i ametller afectades per les gelades d'abril de 2022 (ref. BDNS 640929) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921242.pdf 
Publicat al DOGC de 28-07-2022 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 9 de setembre de 2022, inclòs. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

RESOLUCIÓ ACC/2364/2022, de 19 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a l'execució de programes de sanitat animal en el sector dels èquids (ref. BDNS 640057) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921007.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2022 
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa, és el comprès entre l'1 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/2365/2022, de 18 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a l'execució de programes de sanitat animal al sector de l'oví/cabrum per a la resta de programes diferents de la tuberculosi i de l'agalàxia (ref. BDNS 639877) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921029.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa, és el comprès entre els dies 1 de setembre de 2022 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/2366/2022, de 18 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal del sector porcí, de la cunicultura, de la producció apícola i als programes de tuberculosi i d'agalàxia de l'oví cabrum (ref. BDNS 639876) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921124.pdf
Publicat al DOGC de 27-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa, és el comprès entre els dies 1 de setembre de 2022 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/2367/2022, de 18 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a l'execució de programes de sanitat animal destinats al sector de la producció de mol·luscs (ref. BDNS 639875) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921130.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa, és el comprès entre els dies 1 de setembre de 2022 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ DSO/2378/2022, de 22 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'any 2022 (ref. BDNS 640863) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921138.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2022 
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, s'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de publicació d'aquesta convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del 23 de setembre de 2022.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/2352/2022, de 20 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2022 (ref. BDNS 640388) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1920965.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juliol al 20 de setembre de 2022. El dia 20 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14h.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/2372/2022, de 20 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la innovació i la cultura digital per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l'any 2022 (ref. BDNS 640528) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921128.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juliol al 20 de setembre del 2022. El dia 20 de setembre del 2022 es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA .- RESOLUCIÓ EMT/2340/2022, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC – TRFO TRANSDLLD-DONA) (ref. BDNS 640237) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8717/1920784.pdf 
Publicat al DOGC de 26-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 de setembre de 2022 i finalitza el 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Extracto de la Orden de 21 de julio de 2022, del Ministro de Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas del programa Bono Cultural Joven 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-B-2022-23672.pdf 
Publicat al BOE de 25/07/2022
El plazo dará inicio el mismo día de la publicación del presente Extracto en el Boletín Oficial del Estado y finalizará a las 23:59 horas del 15 de octubre de 2022.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA RESOLUCIÓ EMT/2322/2022, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL) (ref. BDNS 639866) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8716/1920419.pdf
Publicat al DOGC de 25-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 19 de Julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos, durante 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/23/pdfs/BOE-B-2022-23638.pdf 
Publicat al BOE de 23-07-2022
La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la segunda edición de los Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/23/pdfs/BOE-B-2022-23644.pdf 
Publicat al BOE de 23-07-2022
El plazo de presentación de candidaturas será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 15 horas del día de finalización del plazo.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×